Prøvestasjon

Vi har to store prøvestasjoner for elektriker hvor fagprøve avlegges i løpet av 1,5 uke.