Prøvestasjon

Vi har to store prøvestasjoner for elektriker som er rettet mot boliginstallasjon og en prøvestasjon rettet mot de som jobber mest i industri og næringsbygg. I tillegg har vi nå en egen prøvestasjon for telekommunikasjonsmontørfaget. I alle prøvestasjonene gjennomføres fagprøve i løpet av 1,5 uke.

 

 

Prøvestasjon TN

Prøvestasjon IT

Prøvestasjon Teknisk

Prøvestasjon Telekom