Prøvestasjon

Vi har to store prøvestasjoner for elektriker som er rettet mot boliginstallasjon. Vi har også en en kombinert prøvestasjon for telekom og elektriker. Denne er rettet mot de som jobber mest i industri og næringsbygg. I begge prøvestasjonene gjennomføres fagprøve i løpet av 1,5 uke.