Læreplass

Ta kontakt med våre medlemsbedrifter for avtale om læreplass.

Ønsker du læreplass innen elektrofagene er det viktig at du kontakter aktuelle lærebedrifter som står oppført på vår medlemsliste. Bedriftene er meget opptatt av å komme i kontakt med VG2 -elever for å synliggjøre tilbud om læreplass.

Kontakt oss for mer info